Οι Εκθέσεις του Δημήτρη (Αυτούσιες)

Έκθεση B' Γυμνασίου: Έκθεση Στ' Δημοτικού: Έκθεση Στ' Δημοτικού "Μια του κλέφτη: Έκθεση Στ' Δημοτικού Ένας Ναυτικός: Έκθεση περί φιλίας: Έκθεση 1ης Γυμνασίου με Θέμα: "Ό τροχός"