Υπόμνημα 2014

 ΥΠΟΜΝΗΜΑ 2014

1.         Του Κωνσταντίνου Δημητριάδη του Βασιλείου, κατοίκου Πετρουπόλεως Αττικής, οδός Χρυσοστόμου Σμύρνης, αρ. 10.

2.         Της Φανής Τόλιου του Δημητρίου, κατοίκου ομοίως Πετρουπόλεως Αττικής, οδός Χρυσοστόμου Σμύρνης, αρ. 10.

ΠΡΟΣ

Τον ΟΤΑ με την επωνυμία «Δήμος Πετρούπολης» που εδρεύει στην Πετρούπολη Αττικής (Οδός Κ. Βάρναλη αριθ. 76 -78), και εκπροσωπείται νόμιμα.

 **************

Κε Δήμαρχε,

 

Γνωρίζετε ότι, το Φεβρουάριο του 2005 ο γιος μας Δημήτρης Δημητριάδης έχασε τη ζωή του ενώ κολυμπούσε στο κολυμβητήριο του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Πετρούπολης, συμμετέχοντας στα προγράμματα άθλησης του δήμου, κανονικά με κάρτα αθλούμενου και έχοντας κάνει όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

 

Γνωρίζετε ότι, βαθύτατα συγκλονισμένοι και οι δύο από την τραγική μας απώλεια, δεν πάψαμε ούτε στιγμή να αγωνιζόμαστε για την αποκατάσταση της νομιμότητας και την εξασφάλιση όλων των παιδιών που κολυμπούν μέχρι σήμερα στο ίδιο κολυμβητήριο, στο οποίο χάθηκε ο μονάκριβος γιος μας, για να μην χρειαστεί ξανά γονείς να βρεθούν στην ίδια θέση με εμάς και για να προστατέψουμε τα νιάτα αυτής της χώρας!!

Γνωρίζετε ότι, το κολυμβητήριο, συνεχίζει να λειτουργεί κατά παράβαση των ισχυουσών νομοθετικών διατάξεων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 56Α ν. 2725/1999, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 3057/2002, άδεια λειτουργίας οποιουδήποτε «αγωνιστικού χώρου ή χώρου άθλησης» χορηγείται ΜΟΝΟ από τον Γενικό Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας, με ετήσια διάρκεια ισχύος. Στο Νόμο δε, αναφέρεται επίσης μεταξύ άλλων, ότι σε περίπτωση που η Επιτροπή διαπιστώσει τεχνικές ατέλειες ή άλλες ελλείψεις στην αθλητική εγκατάσταση δίνει εύλογη προθεσµία στη διοίκησή της για την αποκατάστασή τους, ορίζοντας ταυτόχρονα νέα ηµεροµηνία επανελέγχου. Εάν και κατά τον επανέλεγχο διαπιστωθούν ατέλειες ή ελλείψεις, η Επιτροπή εισηγείται αιτιολογηµένα στον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας τη µη χορήγηση ή την ανάκληση, της άδειας λειτουργίας µέχρι την πλήρη αποκατάσταση των ατελειών ή των ελλείψεων, η οποία διαπιστώνεται µε νέο έλεγχο.

 

Γνωρίζετε ότι, το εν λόγω κολυμβητήριο του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Πετρούπολης εξακολουθεί να έχει ουσιαστικές ελλείψεις που δυσχεραίνουν την ασφάλεια των λουομένων, ενώ και η εκδοθείσα άδειαλειτουργίας αυτού ως αθλητικής εγκατάστασης δυνάμει της σχετικής απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής λήγει στις 07-04-2014.

 

Γνωρίζετε συγκεκριμένα ότι, αναφορικά με το κεφαλαιώδες ζήτημα της ασφάλειας των κολυμβητών σας, δυνάμει της υπ’ αρ. πρωτ. ΤΥ-Δγ/φ550/οικ.2478/1-2-2012 εγγράφου απάντησης του Υπουργείου γίνεται αναφορά στις Προδιαγραφές σύμφωνα με τις οποίες θα πρέπει να συμμορφωθεί η κατασκευή των βατήρων εκκίνησης. Σύμφωνα με το ως άνω έγγραφο, πρέπει να κατασκευάζονται αθλητικές δεξαμενές αποκλειστικά για την τέλεση αγωνισμάτων, αλλά δύναται η κατασκευή ακόμα και μιας δεξαμενής, αρκεί να πληρούνται αθροιστικά οι απαιτούμενες προϋποθέσεις όλων των αγωνισμάτων. Συμπερασματικά λοιπόν, είναι αρμοδιότητα της Περιφέρειας Δυτικού Τομέα η ορθή εφαρμογή της Υ.Δ. Γ1/443/73 συνολικά, συμπεριλαμβανομένου φυσικά και του άρθρου 14 «περί υγιεινής και ασφάλειας των αθλουμένων», αλλά και του Δήμου, που έχει την άμεση ευθύνη για τη διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας αθλητών και λουομένων.

 

Γνωρίζετε ότι, ΟΥΔΟΛΩΣ προβλέπεται από κανένα Κανονισμό και από καμία διάταξη νόμου η ύπαρξη βατήρων εκκίνησης σε κοινή δημόσια κολυμβητική δεξαμενή. Οι βατήρες εκκίνησης προορίζονται αποκλειστικά για αγωνιστικές δεξαμενές (όπως προκύπτει από το ανωτέρω υπ’αρ.. ΤΥ-Δγ/Φ550/οικ:2478/1.2.2012 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού). Τούτο δε διότι η ύπαρξη βατήρων εκκίνησης σε δεξαμενές οι οποίες προορίζονται για κολύμβηση μη αθλητών, αλλά κυρίως για εκμάθηση μικρών παιδιών (εν προκειμένω στη μικρή πισίνα που διαθέτετε), καθώς και λουομένων δημοτών (στη μεγάλη σας πισίνα), ανηλίκων και ενηλίκων, θα ήταν άκρως επικίνδυνη για τη σωματική ακεραιότητα και τη ζωή τους. Συνεπώς, η ύπαρξη των βατήρων εκκίνησης στο ως άνω Κολυμβητήριο, καθιστά αυτό επικίνδυνο για την ασφάλεια του κοινού που το επισκέπτεται και κολυμπά στις δεξαμενές του, κυρίως για εκμάθηση και αναψυχή.

Γνωρίζετε δε ότι, σε επίπεδο αγωνιστικής δεξαμενής, η ύπαρξη των συγκεκριμένων βατήρων σε ύψος παραπάνω και από τις προδιαγραφές του πρότυπου Κολυμβητηρίου ΟΑΚΑ (!) προκαλεί ανησυχίες για την καταλληλότητά τους και την ασφάλεια των αθλητών που προπονούνται και αγωνίζονται σε αυτό. Ειδικότερα, βάσει των διεθνών προδιαγραφών μια αγωνιστική δεξαμενή πρέπει να έχει διαστάσεις 50 x21 μέτρα, αλλά η δική σας δεξαμενή έχει διαστάσεις μόλις 33x25 m, ενώ το ύψος των βατήρων οφείλει να κυμαίνεται μεταξύ 67 με 69 cm από την επιφάνεια του νερού  , με αποτέλεσμα οι αθλούμενοι με μακροβούτια (όπως και ο αδικοχαμένος υιός μας) να διατρέχουν ακόμη και σήμερα ΑΜΕΣΟ κίνδυνο για την ασφάλειά τους.. Οι ανωτέρω δε ανησυχίες ΟΞΥΝΟΝΤΑΙ όταν στο δικό σας κολυμβητήριο διαθέτετε μία και μόνη δεξαμενή, προοριζόμενη για τις δύο παραπάνω δραστηριότητες, που δεν πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις ούτε ως κοινή δημοτική δεξαμενή, ούτε ως αγωνιστική!

Επειδή στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Πετρούπολης, παρά τις εκδοθείσες άδειες λειτουργίας, ΟΥΔΟΛΩΣ πληρούνται οι ουσιαστικές προϋποθέσεις (τήρηση μέτρων ασφαλείας, πλημμελείς εγκαταστάσεις), με αποτέλεσμα η λειτουργία του να θέτει σε κίνδυνο την υγεία, τη σωματική ακεραιότητα αλλά και την ίδια τη ζωή των λουομένων σε αυτό (οι βατήρες έχουν ύψος από επιφάνεια δαπέδου 0,73 Μ.Ο.).

Επειδή στο δικό σας κολυμβητήριο οι βατήρες βρίσκονται σε υψηλότερο σημείο ακόμα και από τους βατήρες του ΟΑΚΑ, κολυμβητηρίου με πολύ βαθύτερη δεξαμενή από τη δική σας, και μπορεί ο οποιοσδήποτε να τους χρησιμοποιήσει χωρίς ασφάλεια ακόμα και κατά τη διάρκεια «ωρών του κοινού», ήτοι ώρες προοριζόμενες για κολύμβηση και όχι για αθλητικές δραστηριότητες, κατά τις οποίες θα έπρεπε οι βατήρες να είναι αποκλεισμένοι. Σημειωτέον μάλιστα ότι στο ΟΑΚΑ το κοινό κολυμπά σε πισίνα δίχως βατήρες!

 

Επειδή έχετε τοποθετήσει ταμπέλες  επικινδυνότητας ότι, "Απαγορεύεται η χρήση βατήρων από τους ωφελούμενους" , που το ερμηνεύει έκαστος όπως επιθυμεί. Ενώ θα πρέπει να είναι ΣΑΦΕΣΤΑΤΕΣ οι γραπτές οδηγίες για την ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ, τόσο για το κοινό τόσο για τους λουόμενους σε ώρα κοινού όσο και για τους αθλούμενος ως προπονητική δεξαμενή. Οι ταμπέλες δε αυτές, εν μέρει καλύπτουν την νομιμότητα στο κολυμβητήριο, διότι δεν διασφαλίζεται η μη χρήση τους από το ΚΟΙΝΟ. (Οι βατήρες παραμένουν αμετάβλητοι ακόμα ως προς το ύψος τους)

 

ΕπειδήΔεν υπάρχει ένδειξη που να ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ την χρήση βατήρων με μακροβούτια και ασκήσεις άπνοιας και προς απαγόρευση ασκήσεων με χρήση βατήρων ΣΕ ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ, που πρέπει να απαγορεύονται λόγω του ανεπαρκούς βάθους της δεξαμενής για όλα τα αθλήματα, αποδεικνύοντας ότι δε διαφέρετε και πολύ από την προηγούμενη Διοίκηση του Δήμου, αφού και μόνο το γεγονός ότι ο Δημήτρης, ο γιος μας, «έφερε αμυχή στη μύτη», βάσει της ιατροδικαστικής εκθέσεως, ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ ΤΕΤΟΙΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ!

 

Επειδή έχω απευθυνθεί σε σας κατ’ επανάληψη, θέτοντας υπ’ όψη σας τα ανωτέρω θέματα, ΑΛΛΑ εσείς επιδεικνύετε αδικαιολόγητη ολιγωρία και πλήρη αδιαφορία για την τήρηση της Υγειονομικής Διάταξης με αρ. Γ1/443/73 (ΦΕΚ 87/Β/24-1-73) «Περί κολυμβητικών δεξαμενών μετά οδηγιών κατασκευής και λειτουργίας αυτών», όπως τροποποιήθηκε με την αρ. Γ4/1150/76 (ΦΕΚ 937/Β/73) και της ΚΥΑ 46596/04, αδυνατώντας να αντιληφθείτε ότι πρόκειται για ένα ζήτημα της αρμοδιότητάς σας καθώς και ότι η ολιγωρία σας,  ενδεχομένως να αποβεί για άλλη μια φορά μοιραία με ενδεχόμενο βαρύ τίμημα στην ζωή και στην υγεία ιδίως ανηλίκων κολυμβητών και αθλητών. Έφτασε δε στο σημείο ο προηγούμενος Δήμαρχος να αιτηθεί την ποινική μου δίωξη (!) μολονότι εγώ από την πλευρά μου, ως μητέρα του αδικοχαμένου Δημήτρη, ΟΥΔΕΠΟΤΕ στράφηκα ποινικά προσωπικώς εναντίον του Δημάρχου!!

 

Επειδή, ενόψει των επικείμενων Δημοτικών – Περιφερειακών Εκλογών, με την ιδιότητά σας εξακολουθείτε να έχετε την εποπτεία για τα θέματα αθλητισμού και ως εκ τούτου θα πρέπει να μεριμνήσετε και για το ανωτέρω θέμα που αφορά στην κολυμβητική δεξαμενή του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Πετρούπολης, ενημερώνοντάς μας για τις προϋποθέσεις που απαιτούνται, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πρότυπο κολυμβητήριο  - προπονητήριο όπου θα γίνονται αγώνες στη μνήμη του υιού μου, αφού έτσι του έλαχε να χάσει άδικα τη ζωή του για τον αθλητισμό.

 

Επειδή τόσο εγώ (ως μητέρα του Δημήτρη Δημητριάδη) όσο και ο πατέρας του Κωνσταντίνος Δημητριάδης, έχουμε την πρόθεση να ΔΙΑΘΕΣΟΥΜΕ ΑΥΤΟΒΟΥΛΩΣ ένα σεβαστό ποσό, προκειμένου να τελειοποιηθεί το κολυμβητήριο (κατόπιν μελέτης από πολιτικό μηχανικό) ώστε να πληροί όλες τις προϋποθέσεις μιας αγωνιστικής κολυμβητικής δεξαμενής, με την ανακατασκευή των βατήρων  ανάλογα με το βάθος του.

 

Επειδή, ως ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΦΟΡΟ ΤΙΜΗΣ απέναντι στο γεγονός της απώλειας της ζωής του Δημήτρη  και ως ένδειξη ειλικρινούς συγγνώμης και των –τότε- υπευθύνων, ζητούμε να δεχτείτε να τοποθετηθεί το όνομα του στο κολυμβητήριο , εκεί που τίμησε το μαζικό αθλητισμό του ΔΑΟΠ  επί χρόνια, ώστε να μείνει αθάνατη η προσπάθεια του και επιπλέον να θυμίζει τις ευθύνες όσων ασχολούνται με τα κοινά για να διασφαλίζεται η σωματική ακεραιότητα και η υγεία των αθλουμένων, και το κυριότερο να γίνει με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο η οργάνωση στους χώρους άθλησης ούτως ώστε να διασφαλίζεται η σωματική ακεραιότητα και η υγεία πρώτα των παιδιών μας που αθλούνται και φυσικά όλων των αθλουμένων σε τέτοιους χώρους.

 

Επειδή τότε δε γνωρίζατε, τώρα ΟΜΩΣ γνωρίζετε και είναι ασυγχώρητη και εγκληματική η αμέλεια που εξακολουθείτε να επιδεικνύετε!

 

Επειδή, το παρόν είναι νόμιμο, βάσιμο και αληθές. 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

Σας Δηλώνουμε ότι:

 

Ο ΑΓΩΝΑΣ μας για ένα πρότυπο κολυμβητήριο θα συνεχιστεί μέχρι την πλήρη αποκατάσταση ατελειών σε αυτό!.

Η μόνη ικανοποίηση θα είναι για μας, μετά την απώλεια του Δημήτρη μας !!, να παρθούν αυστηρά όλα τα μέτρα από τους ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ της πολιτείας και του ΔΗΜΟΥ, ώστε να λειτουργούν ΟΛΑ τα κολυμβητήρια με την μέγιστη ΑΣΦΑΛΕΙΑ σε όλους που πηγαίνουν σε αυτά για λούση αναψυχής και αθλητισμό.

Ο Δημήτρης τότε έκανε ατομική προσπάθεια μέσα στην συνολική απάθεια..... και έδωσε την ζωή του στο ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ!!.

ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΑΣ , θα διασφαλίσουμε την απαραίτητη χρηματοδότηση και θα αναλάβουμε την ανακατασκευή του κολυμβητηρίου με αλλαγή των βατήρων, ώστε να γίνει πρότυπο προπονητήριο με προδιαγραφές ΟΑΚΑ. Για τον σκοπό έχουν κατατεθεί υπομνήματα δύο (2) φορές στο δημοτικό συμβούλιο Πετρούπολης. Περιμένουμε απάντηση.....

Ο Δημήτρης μας θα ζει στις ΚΑΡΔΙΕΣ ΟΛΩΝ ΜΑΣ, ως γενναίος και αγαπητός ως και ευαίσθητος και κοινωνικός, δραστήριος με ανήσυχο πνεύμα.

 

Και πέραν αυτών

ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ

Να ενεργήσετε το συντομότερο τα δέοντα προκειμένου να μας ενημερώσετε για την ανακατασκευή των βατήρων της κολυμβητικής δεξαμενής του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Πετρούπολης, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη ατέλεια (ακριβές βάθος κολυμβητηρίου, βατήρας εκκίνησης)προκειμένου το κολυμβητήριο να καταστεί ΑΣΦΑΛΕΣ και να πληροί τους προβλεπόμενους κανονισμούς και πρότυπα (που πληρούν τόσο το ΟΑΚΑ όσο και τα λοιπά Εθνικά αθλητικά κέντρα που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Αθλητισμού), κατά τρόπο ώστε το κοινό να είναι ασφαλές σε πισίνες δίχως βατήρες, ενώ οι αθλητές να δύνανται να κάνουν χρήση βατήρων τηρούντων τις προδιαγραφές ασφαλείας του Υπουργείου Αθλητισμού, καθώς επίσης να λάβετε κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε αυτό να παύσει να αποτελεί θανάσιμη παγίδα για τους κολυμβητές, όπως απετέλεσε για το μονάκριβο υιό μου Δημήτρη Δημητριάδη, που θυσιάστηκε στο κολυμβητήριό σας άδικα, εξ αιτίας του πάθους του για τον αθλητισμό.

Η πλήρωση των παραπάνω προϋποθέσεων θα είναι για μας μια μικρή προσφορά στη μνήμη του παιδιού μας για το σκοπό τον οποίο άλλωστε θέλουμε  ευγενώς να προσφέρουμε τα αναγκαία!

 

Αθήνα, 17-03-2014