Ενέργειες για ένα ασφαλές κολυμβητήριο

Μυνητήρια Αναφορά:


Εξώδικο στον Δήμο Πετρούπολης:
ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ 

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Της Φανής Τόλιου, κατοίκου Πετρουπόλεως Αττικής, επί της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης, αριθμό 10.

ΠΡΟΣ

Το Δήμο Πετρουπόλεως που εδρεύει στην Πετρούπολη Αττικής,  επί της οδού Κ. Βάρναλη αριθ. 76 -78, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

___________

	Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, σας έχω ήδη ενημερώσει με την από 17.2.2012 αναφορά μου, σχετικά με τις απαράδεκτες συνθήκες που επικρατούν στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Πετρουπόλεως, πασχουσών εκ σοβαρότατων ελλείψεων καθιστώντας επικίνδυνη τη λειτουργία του για τους χρήστες της κολυμβητικής και αγωνιστικής δεξαμενής. 
Για την ασφαλή λειτουργία και άσκηση των αθλητικών δραστηριοτήτων, το Κολυμβητήριο θα πρέπει να πληροί ορισμένες προϋποθέσεις και συγκεκριμένα να διαθέτει άδεια πρώτα ως κοινή κολυμβητική δεξαμενή, δυνάμει της ΥΑ Γ1/443/73 και της Υ2/81301/02 Εγκ. Υπ. Υγείας, καθώς και άδεια λειτουργίας αθλητικής εγκατάστασης, σύμφωνα με την ΚΥΑ 46596/04 και σύμφωνα με το άρθρο 56 α του Ν.2725/1999 (όπως τροποποιήθηκε από τον Α.Ν. 3057/02). Γίνονται δε προσπάθειες από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής να προβεί σε ελέγχους βάσει των διατάξεων τούτων, όπως τροποποιηθούν τα κακώς κείμενα. Σχετικά έγγραφα της επιτροπής καταλληλότητας (υπ’ αρ. πρωτ. 31517/28277/6-7-2012 και 41687/37068/14-9-2012) σας υπενθυμίζουν ότι οφείλετε να συντρέξετε και διευκολύνετε την Επιτροπή αυτή για το γρήγορο έλεγχο καταθέτοντας το σχετικό φάκελο με τα συναφή έγγραφα πο υποχρεούστε για κάθε αθλητική εγκατάσταση.
Διαβάστε ολόκληρο το Εξώδικο Δήμο Πετρούπολης

Απάντηση υπευθύνου κολυμβητηρίου ΟΑΚΑΠινακίδες Eπικινδυνότητας

Οι Πινακίδες Eπικινδυνότητας τοποθετήθηκαν στo κολυμβητήριο ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ, αρχές Απρίλη 2013, προκειμένου να πάρουν ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ απο την ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, για ένα (1) χρόνο.Οι βατήρες ΑΚΟΜΑ υπάρχουν!ΓΙΑΤΙ;ΥΠΟΜΝΗΜΑ 2014

1. Του Κωνσταντίνου Δημητριάδη του Βασιλείου, κατοίκου Πετρουπόλεως Αττικής, οδός Χρυσοστόμου Σμύρνης, αρ. 10.

2. Της Φανής Τόλιου του Δημητρίου, κατοίκου ομοίως Πετρουπόλεως Αττικής, οδός Χρυσοστόμου Σμύρνης, αρ. 10.

ΠΡΟΣ

Τον ΟΤΑ με την επωνυμία «Δήμος Πετρούπολης» που εδρεύει στην Πετρούπολη Αττικής (Οδός Κ. Βάρναλη αριθ. 76 -78), και εκπροσωπείται νόμιμα.

**************

Κε Δήμαρχε,

Γνωρίζετε ότι, το Φεβρουάριο του 2005 ο γιος μας Δημήτρης Δημητριάδης έχασε τη ζωή του ενώ κολυμπούσε στο κολυμβητήριο του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Πετρούπολης, συμμετέχοντας στα προγράμματα άθλησης του δήμου, κανονικά με κάρτα αθλούμενου και έχοντας κάνει όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Γνωρίζετε ότι, βαθύτατα συγκλονισμένοι και οι δύο από την τραγική μας απώλεια, δεν πάψαμε ούτε στιγμή να αγωνιζόμαστε για την αποκατάσταση της νομιμότητας και την εξασφάλιση όλων των παιδιών που κολυμπούν μέχρι σήμερα στο ίδιο κολυμβητήριο, στο οποίο χάθηκε ο μονάκριβος γιος μας, για να μην χρειαστεί ξανά γονείς να βρεθούν στην ίδια θέση με εμάς και για να προστατέψουμε τα νιάτα αυτής της χώρας!!
Διαβάστε ολόκληρο το Υπόμνημα 2014

Συμπληρωματική Αναφορά: