Αφιέρωσεις από τους φίλους του

 

Γράμμα απο τον φίλο του Κώστα:
Γράμμα απο την φίλη του Γιούλη


Τραγούδι-Αφιέρωση απο τον φίλο του Τάσο Σουρίλα