Εκθέσεις


Οι Εκθέσεις του Δημήτρη Καθαρογραμμένες.

Έκθεση Για τα ομαδικά Σπορ (Καθαρογραμμένη)

Έκθεση Υγιεινής Διατροφής (Καθαρογραμμένη)

Έκθεση Αποφυγής Πολέμου (Καθαρογραμμένη)

Έκθεση Τεχνολογικής Εξέλιξης (Καθαρογραμμένη)

Έκθεση Περί Φιλίας (Καθαρογραμμένη)


Οι Εκθέσεις του Δημήτρη (Αυτούσιες)

Έκθεση B' Γυμνασίου:

Έκθεση Στ' Δημοτικού:

Έκθεση Στ' Δημοτικού:

Έκθεση Στ' Δημοτικού "Μια του κλέφτη:

Έκθεση Στ' Δημοτικού Ένας Ναυτικός:

Έκθεση περί φιλίας:

Έκθεση 3ης Γυμνασίου για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες:

Έκθεση 3ης Γυμνασίου για τα Οικολογικά Προβλήματα της ζωής στις μεγαλούπολεις:

Έκθεση 1ης Λυκείου για τη Βία:

Έκθεση 1ης Γυμνασίου με Θέμα: "Ό τροχός"